Neemo tarjoaa ennen kokemattoman tavan johtaa muutosta, strategia- ja brändityötä sekä tiimiä. Neemon vaikuttavuus pohjaa visuaalisen dialogin menetelmään, joka valokuvan avulla ottaa käyttöön tunneälyn, alitajunnan ja poikkitieteellisen ajattelun. Menetelmän ennakkoluulottomuus syventää ymmärrystä ja jättää siksi kauaskantoisen muistijäljen.

Johtamisen kehittäminen

Neemon käytännönläheinen työtapa tuottaa uusia oivalluksia oman johtamisen kehittämiseen. Lisääntyvän itseymmärryksen myötä myös vuorovaikutustaidot kehittyvät. Neemo Method uudistaa organisaatiokulttuuria pitkäjänteisesti.

Strategian kehittäminen

Neemolle strategian tai muutoksen visiointi on moniulotteista ja uutta luovaa kehitystyötä. Poikkeuksellinen työtapa auttaa kehittämään vallitsevaa organisaatiokulttuuria out of the box ja innostaa muutokseen.

Brändin kehittäminen

Neemo Method synnyttää rehellistä dialogia brändistä. Menetelmän avulla brändi kirkastuu ja siihen on helppo sitoutua. Henkilöstön tunnetasolla omaksuma brändi motivoi sisäisesti ja heijastuu asiakkaalle aitona viestinä.