Common goals

Neemo Method on menetelmä hiljaisen tiedon esiin kaivamiseen valokuvan keinoin. Visuaalisen dialogin menetelmä vapauttaa perinteisestä tavasta määritellä asioita. Käsitteiden sanoittaminen uudella tavalla opettaa ajattelemaan ja laajentaa ymmärrystä sekä yksityisellä että yrityksen tasolla. Neemo Methodin avulla tavoitteista tulee yhteisiä.

Johtamisen kehittäminen

Neemon käytännönläheinen työtapa tuottaa uusia oivalluksia oman johtamisen kehittämiseen. Lisääntyvän itseymmärryksen myötä myös vuorovaikutustaidot kehittyvät. Neemo Method uudistaa organisaatiokulttuuria pitkäjänteisesti. Neemon työpajassa havainnot nousevat tasapuolisesti esille. Visuaalisen dialogin menetelmä auttaa havaitsemaan näkökulmien monipuolisuuden ja tekee hiljaisen tiedon näkyväksi. Samalla se synnyttää oivalluksia, jotka edistävät yhteishenkeä. Menetelmä ohjaa hyödyntämään henkilöstön osaamista monipuolisemmin. Neemo Method on Leadership soveltuu vuorovaikutuksen syventämiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen ja organisaatiokulttuurin uudistamiseen. Itsetuntemuksen ja yhteisymmärryksen kasvu sitouttaa sekä yksilöt että yrityksen toimimaan yhteisen arvopohjan mukaisesti. Neemo Method on Leadership sisältää fokuksen määrittelyn, 3-4 puolen päivän työpajaa ja yhteenvedon. Pyydä tarjous

Strategian kehittäminen

Neemolle strategian tai muutoksen visiointi on moniulotteista ja uutta luovaa kehitystyötä. Poikkeuksellinen työtapa auttaa kehittämään vallitsevaa organisaatiokulttuuria out of the box ja innostaa muutokseen. Sisäistetty strategia motivoi ja kytkee toiminnan yrityksen arvoihin. Strategian jalkauttaminen, tai sen jalkautuminen käytännön teoiksi, edellyttää henkilökohtaista pohdintaa ja dialogia. Neemon työtavat lisäävät ymmärrystä oman ja muiden työn merkityksestä. Näin tulevaisuuden visioista tulee yhteisiä. Neemo Method on Strategy on uudenlainen tapa muutoksen läpiviemiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Neemon visuaalisen dialogin menetelmä innostaa, motivoi ja osallistaa. Sen avulla jokainen löytää oman merkityksensä strategian toteuttajana. Neemo Method on Strategy sisältää fokuksen määrittelyn, 3-4 puolen päivän työpajaa ja yhteenvedon. Pyydä tarjous

Brändin kehittäminen

Neemo Method synnyttää rehellistä dialogia brändistä. Menetelmän avulla brändi kirkastuu ja siihen on helppo sitoutua. Henkilöstön tunnetasolla omaksuma brändi motivoi sisäisesti ja heijastuu asiakkaalle aitona viestinä. Neemon työpajoissa strategia ja brändi sanoitetaan käytännönläheisesti. Tämä auttaa kehittämään yrityksen identiteettiä ja arvoja sekä tekemään tavoitteista yhteisiä. Sitoutunut henkilöstö toimii brändisanansaattajana ja tuottaa menestyksestä liiketoimintaa. Neemo Method on Branding kirkastaa yrityksen brändiä ja kehittää asiakaskokemusta. Kun yrityksen strategia ohjaa päätöksentekoa ja lävistää toimintakulttuurin, brändi vahvistuu ja sitouttaa niin henkilöstön kuin asiakkaat. Neemo Method on Branding: sisältää fokuksen määrittelyn, 3-4 puolen päivän työpajaa ja yhteenvedon. Pyydä tarjous