Referenssit

Tiimi

Nannan vetämän työpajan keskiössä oli löytää tulevaisuuden palveluille mm. yhteinen arvopohja, tapa toimia päämäärähakuisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti sekä tunnistaa keskeisimmät asiakkaat ja auttaa uuden työyhteisön ryhmähengen muodostamisessa. Koin, että Neemo Method toi selkeästi uutta ja ennakkoluulotonta ajattelua työpajatyöskentelyyni verrattuna aikaisempiin kokemuksiini. Sen kautta aivoni ja mieleni työskentelivät moniulotteisemmin, löytäen uusia lähestymiskulmia mietinnässä oleviin asioihin. Asioiden käsittely, miettiminen kuvien ja aihepiirien kautta ei aina ollut helppoa – ei sen pidäkään olla – mutta kuvien kautta asioihin oli liitettävissä parempia ja laajempia tarinoita ja sisältöjä, jossa kuva itsessään myös toi esille tekijöitä, joita sanoilla ei pysty kunnolla kertomaan. Tämä kokonaisuus synnytti itselleni huomattavasti laajemman ja paremman lähestymiskulman työpajatyöskentelyyn, kuin aikaisemmat menetelmät ovat tuoneet, sekä antoi valtavasti uutta ulottuvutta myös käsiteltäviin asioihin.” Pekka Turunen, Business advisor, Kuopion Seudun Uusyrityskeskus             ”Valokuvataiteilija ja konsultti Nanna Hännisen valokuvamenetelmä itsetuntemuksen kehittämiseen oli minulle uusi, inspiroiva ja mielenkiintoinen. Oli hyvä, että valokuvausprosessi oli aito prosessi alusta loppuun, koska se haastoi miettimään, ja näkymätön tuli näkyväksi.” VALTIO-JOKO 54 –osallistujat

Strategia

”Neemon työpajan antia oli hieno, uusi tapa käsitellä liiketoiminnan kehittämiseen, yhteistyöhön ja strategiaan liittyviä asioita. Neemo Method laittoi ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, ”Out of the Box”, auttoi ymmärtämään toisten ajattelutapoja sekä aktivoi keskustelua. Siten se oli myös hyvä tapa tutustua ihmisiin ja syventää tiimin sisäistä yhteistyötä.”       Marja-Leena Laitinen, Senior Advisor, Business Development, Startup and Growup Services ja Risto Koivisto, Senior Advisor, Business Development, Startup Services, Kuopio Innovation

Brändi

”Neemo Method auttoi sanoittamaan yrityksen brändiä, missiota ja visiota. Työpajat olivat samalla hyödyllisiä me-hengen nostattamiseen ja paransivat yhteisöllisyyden tunnetta. Kohdallamme menetelmä auttoi ajattelemaan yrityksen asioita uudesta näkökulmasta ja näkemään, kuinka abstraktit asiat näyttäytyvät konkreettisina.” Antti Haapakorva, Partner, CEO, Talentree Oy ja Suvi von Becker, Partner, Business Consultant, Talentree Oy         "Nanna Hänninen avasi meille valokuvillaan aivan uuden maailman. Vetämässään työpajassa Nanna johdatteli meitä kuvaamaan muutosta kohti uutta virkamiesroolia, virkamies 2.0:aa. Valokuvien käyttö mahdollisti totutusta ja perinteisestä asioiden käsittelystä irtautumisen ja sitä kautta haastoi meitä sellaisen virkamiesidentiteetin kuvaamiseen, mistä voimme olla ylpeitä. Voin lämpimästi suositella Nannan ammattitaidon hyödyntämistä kaikessa kehittämisessä, jossa halutaan avata ovia uudelle!” Virpi Einola-Pekkinen, kehittämispäällikkö, Valtiovarainministeriö